پروتز چانه

پروتز چانه

پروتز چانه

پروتز چانه یک  نوع جراحی است که برای تغییر شکل و یا افزایش سایز چانه استفاده می شود.این جراحی می تواند با افزودن ایمپلنت یابه وسیله ی جابجایی و یا تغییر شکل استخوان ها انجام شود. پروتز چانه چگونه انجام می شود ؟ از صورت […]

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ جراحی زیبایی admin
مشاهده

ارتباطات و شبکه ها