نشانه ی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی

جراحی پولیپ بینی پولیپ بینی چیست ؟ پولیپ بینی تورم اشک مانندی است که در پوشش بینی و سینوس های پارانازال (فضاهای پر از هوا که با حفره های بینی در ارتباط است و در استخوان های جمجمه و صورت قرار گرفته است) گسترش می […]

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ عمل بینی admin
مشاهده

ارتباطات و شبکه ها