مزیت پروتز گونه

عمل پروتز گونه

عمل پروتز گونه

پروتز گونه جراحی گونه برای برجسته کردن استخوان های گونه ، پر کردن گونه های فرو رفته و همچنین برای ایجاد چین های ظریف و دراماتیک گوناگون در صورت استفاده می شود البته این موضوع به تکنیک استفاده شده توسط جراح بستگی دارد.موادی که در […]

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ جراحی زیبایی admin
مشاهده

ارتباطات و شبکه ها