قبل و بعد لیفت ابرو و پیشانی

لیفت ابرو و پیشانی

لیفت ابرو و پیشانی

لیفت ابرو یا پیشانی اثر جاذبه و جمع شدن بافت نرم پیشانی را معکوس می کند تا بتواند ظاهر جوان تری را برای پوست پیشانی ، پلک بالا و ابروها ایجاد کند .روش های مختلفی برای بالا بردن ابروها وجود دارد که عبارتند از برش […]

۳۰ شهریور ۱۳۹۵ جراحی زیبایی admin
مشاهده

ارتباطات و شبکه ها