جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

بینی گوشتی چیست ؟ ساختمان بینی شامل پوست زیر جلد غضروف و استخوان می باشد. دو سوم تحتانی غضروف و یک سوم فوقانی استخوان است . بعضی از مراجعین که نوک بینی بزرگی دارند فکر می کنند بینی گوشتی است در حالی که علت می […]

۶ شهریور ۱۳۹۵ عمل بینی admin
مشاهده

ارتباطات و شبکه ها